blog img

20 Şubat 2020’de Türkiye’deki yerel ortaklarımız, aşağıda açıklanan gündem BAŞAKŞEHİR, TEKYAZ ve İOSB, TEKYAZ şirketinde bir toplantı yapacak.
20 Şubat 20020 tarihinde Türkiyedeki yerel ortaklarımız olan, BAŞAKŞEHİR, TEKYAZ ve İOSB, kurumlarımızla, TEKYAZ firmasınının Mecidiyeköy deki Merkezinde Aşağıdaki Gündem maddeleriyle toplantımız geçekleşmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ

 1. Bilgilendirme
 2. IO2 Fikri çıktısı (Modül ve Videolar)
  a. Muhmmed bey, modül ve video çalışmalarını sunacak,
  b. IO2 için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
 3. IO3 Fikri çıktısı (Modüller ve videolar),
  a. TEKYAZ sunumu
  b. CAD-CAM videolarının ilerleme durumu
  c. IO3 için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
 4. Planlama
  GÜNDEM MADDLERİ
 5. Bilgilendirme
  Mehmet ÇİÇEK tarafından projemizin genel bilgilendirilmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
  Muhammed Polat; Romanya toplantısı için noterden onaylı davetiyelerin gelmesi gerektiğini bunun koordinatör tarafından Romanyadaki ilgili arkadaşlara bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
  MehmetÇİÇEK: Romanya davetiyeleri için en kısa zamanda romanyadaki partnerimiz ile iletişime geçileceğini ve davetiyelerin isteneceğini ifade edildi.
 6. IO2 Fikri Çıktısı (Video ve Modüller)
  Muhammed Polat: Modül çalışmalarının yarısından fazlasının yapıldığını ve devam ettiğini söyledi. Ancak Video çekimlerinin istenilen seviyede olmadığını, sadece 6 adet tanıtım videosunun yapıldığını ifade ederek çekilen 6 adet videoların sunumu yapıldı.
  Mehmet ÇİÇEK: İspanya toplantısında alınan kararlar gereği, CNC modülünün tamamı, videoların en az %50 sinin Romanya toplantısına kadar bitmesi gerektiği, ancak çok geç kalındığı ifade edildi. Bu konuda İOSB’den gerekirse çalışan sayısının artırılması bu konuda gecikme durumunda ciddi sıkıntıların olabileceğini ifade etti.
  Eray ŞEKER : Video çekimleri için gereken bütün hazırlıkların yapıldığını, kamera vb. malzemelerin temin edildiğini çekimlerin devam ettiğini söylemiştir. Romanya toplantısına kadar videoların %50 sinin kesinlikle biteceğini, bu konuda hassas davrandıklarını, biraz gecikmenin olduğunu kabul ettiklerini ancak bunu mutlaka telafi edeceklerini toplantıda teyit etmişlerdir.
 7. IO3 Fikri Çıktısı (Video ve Modüller)
  Mehmet ÇİÇEK: CAD CAM videolarının 20 Ocakta yapılan toplantıda, ilker Beyin Beyanı üzerine Solidworks dünya merkezinde Solidworks videolarının çekimini yapan Kevın …….. ‘nın Videolarımızı çekebileceğini bu konuda kendilerinden yardım istendiğini ve yapabileceklerini söylediği, ancak şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmadığını gördüklerini, acilen önlem alınması gerektiğini söyledi..CNC, CAD ve CAM videoları, ve modüllerinin mutlaka zamanında bitirilmesi gerektiği, bu video ve modüllerden sorumlu kurumların zamanında bitirmediği zaman tüm projeye etki edeceğini, Dolayısıyla Romanya toplantısına kadar özellikle videoların En az %50 sinin bitmesi gerektiğini bunun ispanya toplantısında karar alındığını hatırlattı. Bu konuda gerekirse, çalışma ekiplerinin çoğaltılması gerektiğini ifade etti.
  Esra Plevne BÜKE: CAD ve CAM videolarının hazırlanmasında SolidWORK genel merkezinden durum hakkında ilker Beyin Haberdar olduğunu, ne aşamada olduklarını bilmediklerini ancak bu durumu İlker Bey ile görüşeceklerini ve telafi edeceklerini söyledi,
  Gönül ACAR: Romanya Toplantısına kadar videoların % 50 sinin yetişeceğini problein mutlaka çözüleceğini ifade etti.
  Esra Plevne BÜKE: Her ne kadar Videoların Kevın tarafından hazırlansa da videoların bütün alt çalışmalarının ve örneklerini kendilerinin yaptığını, çizilen Örnek resimleri gönderdiklerini, bu konuda sorun olmayacağını ifade etti.
 8. Planlama
  Mehmet ÇİÇEK: Koordinatör olarak tüm katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini, ancak İOSB ve TEKYAZ kurumlarının yapılan çalışmalar hakkında koordinatörü bilgilendirilmediğini, yapılan çalışmaların ve ilerleme durumlarının mutlaka bilgilendirilmesinin zamanında yapılması gerektiğini söyledi.
  Gönül ACAR: Yapılan çalışmalar konusunda koordinatöre gerekli bilginin verilmesi konusunda daha hassas davranacaklarını, Bundan sonra her Çarşamba her iki kurum tarafından, koordinatöre bilgi verilmesini önerdi.
  Gönül Hanımın kararı toplantıda yer alan katılımcılar tarafından olumlu bulunarak yapılan önerinin yapılmasına karar verildi.
  Mehmet ÇİÇEK: İOSB ve TEKYAZ bütün çalışmalarını (video ve modül) belirli aralıklarla CTMS’ye (Romanya) göndermesi gerektiğini, çünkü bu video ve modüllerin Romanya tarafından yeterliliklerini test etmesi gerektiğini ifade etti. Bu videoların %50’si aynı zamanda 24 Mart 2020 tarihine kadar test edilmesi gerektiğini ifade etti. İOSB ve TEKYAZ çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu iki kurumun çalışmaları aksatması durumunda, bütün proje faaliyetlerinin etkilendiğini, bütün ortakların çalışmasının aksadığını ifade etti. Bütün kurumlar bu video ve modülleri beklediğini, video ve modüller çıkmadan bunların test edilmesi ve ECVET platformuna yüklenemeyeceğini ifade etti.
  TEKYAZ kurumundan Gönül ACAR ve İOSB kurumundan Eray ŞEKER bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini, aksayan durumu telafi edeceklerini, Romanya toplantısına kadar gereken bütün eksikliklerin giderileceğini ifade ettiler.
  Bir dahaki toplantının, 13 Mart 2020 tarihinde Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi kurumunda saat 09 da yapılmasına karar verildi ve toplantı Koordinatör Mehmet ÇİÇEK tarafından bitirildi.
  KATILIMCILAR
  Mehmet ÇİÇEK Eray ŞEKER Salih GÜNEŞ Koordinatör İOSB Okul Müdürü BAŞAKŞEHİR Merkez Müd.
  Gönül ACAR Esra BÜKE PLEVNE
  TEKYAZ Personel Müd. . TEKYAZ Teknik Müd.
Translate »