blog img

3 temmuz 2019 tarihinde tüm ortaklarımız ile birlikte Almanyadaki bir Mesleki Eğitim kurumunu ziyaret ettik. ERASMUS + tarafından finanse edilen “CNC dikey işleme tezgahlarında CNC CAM-CAD Yetkinliklerinin endüstrinin ihtiyaçlarına göre iyileştirilmesi” projesi “Berufsschule 1 in Augsburg” daki Mesleki ve Teknik Eğitim kurumunu EURECONS liderliğinde Türkiyedeki ortak kurumlarımız Başakşehir MEM, özel IOSB MTAL ve TEKYAZ kurumları ile birlikte ziyaret edildi. Okul müdürü tarafından Almanya’daki Mesleki eğitim uygulamaları ve sistemi hakkında tüm katılımcılara sunum yapıldı. 3 Temmuz 2019

ERASMUS + co-funded project “Improving the CNC and CAM-CAD Competencies in accordance with the needs of the industry at CNC vertical processing centres” visiting “Berufsschule 1 in Augsburg”

Translate »