blog img

18 July 2019

After the German meeting, we held an evaluation meeting with our local partners at IOSB Topkapı Schools. Participants:

 1. IOSB Topkapi schools
 • Muhammed Polat
 1. Başakşehir MEM (Coordinating Institution)
 • Mehmet ÇİÇEK (Coordinator)
 • Salih GÜNEŞ
 • Oktay KILIÇ
 1. TEKYAZ
 • Gönül MARMARA
 • Esra PLEVNE

Almanya toplantısından sonra, yerli ortaklarımız ile IOSB Topkapı Okullarında, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Katılımcılar:

 1. IOSB Topkapı okulları
 • Muhammed Polat
 1. Başakşehir MEM (Koordinatör Kurum)
 • Mehmet ÇİÇEK (Koordinatör)
 • Salih GÜNEŞ
 • Oktay KILIÇ
 1. TEKYAZ
 • Gönül MARMARA
 • Esra PLEVNE