blog img

20.10.2020 tarihinde İspanyol ortağımız Modül, video ve proje fikri çıktılarımızı ECVET platformuna nasıl yüklenmesi gerektiğini tüm proje ortaklarına ZOOM üzerinden anlattı.

Topkapı IOSB Okulları CNC Modül ve videolarını, TEKYAZ ortağımız, CAD ve CAM Videolarını, TS SİSAK ortağımız CAD ve CAM modüllerimizi, Romanya’dan CTMS Kurumu Yapılan TESTler ve Sertifasyon işlemlerini ECVET platformuna yüklemeye başlıyacaklardır.

Ortaklarımıza Online zoom eğitimine katıldıkları ve İspanyol ortağımız AIJU’ya, Özellikle bu güzel sunumları için, Ruperto Martinez ve Noemi Rando Hernandez’e Proje koordinatörü olarak çok teşekkür ediyoruz.