blog img

03.02.2021 Tarihin de proje ortaklarımızdan AIJU(İspanya), TEKYAZ (Türkiye) ve Koordinatör kurum Başakşehir MESEM olarak Platformun gelişim aşamalarını değerlendirdik.Gündem Maddeleri

  1. Bilgilendirme
  2. CNC CAD-CAM platformunun değerlendirilmesi
  3. Planlama,

Katılımları için ortak kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

03.02.2021 project from our partners AIJU (Spain), TEKYAZ (Turkey) and we evaluated Coordinator institutions Başakşehir I as the development stages of the platform.Agenda Items1. Information2. Evaluation of CNC CAD-CAM platform3. Planning,We thank our partner institutions for their participation.Project coordinator

Translate »