blog img

08.10.2020 tarihinde proje ortaklarımızla yaklaşık 4 saat online zoom platformu üzerinden tüm fikri çıktılarımızı konuştuk.

Bu toplantıya okulumuz Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde, İspanya ortağımız AIJU, Almanya ortağımız EURECONS, Romanya ortağımız CTMS, Bulgaristan ortağımız BASD, Hırvatistan ortağımız TS SİSAK, Türkiyedeki ortaklarımız TEKYAZ ve Topkapı İOSB okulları katılım Sağladılar.

Bu toplantıda aşağıdaki fikri çıktılarımız Gündem maddesi olmuştur.

O1. An Analysis Report and Article as Per CNC CAD-CAM Training in Europe (Leader EURECONS)

O2.  Forming up a 60-hour practice-oriented CNC module accompanied with the relevant videos. (Leader IOSB)

O3.  CAD-CAM Training modules for vertical process. (Leader TEKYAZ)

O4. The Methodology to assess ECVET modular training systems in vocational education involving upstream of informal and non-formal learning achievements (Leader BASD)

O5. Preparation of the online competency-based recognition method (Leader CTMS)

O7. Training Materials for CNC CAD-CAM Training (Leader IOSB)

Translate »