blog img

CNC CAD CAM projemiz hakkında Başakşehir ilçe MEM dergisinde projemizin önemi ve etkileri hakkında 4 tam sayfa şeklinde tanıtımı yapıldı. Yayınlana yazının özeti aşağıdaki gibidir….

CNC CAD-CAM PROJEMİZ

Mehmet ÇİÇEK

Proje Koordinatörü

21. Yüzyılda sanayi ve teknolojik alanda ciddi gelişmelerin olduğu, Ancak MTE kurumlarının bu gelişmelerin çok gerisinde kaldığı, ziyaret edilen bütün işletmelerin temel tespitidir.

Projemiz ile Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından mezun olan Makine öğrencilerinin sanayinin ihtiyacına cevap verecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.  Bunun için Mesleki eğitimde bir arada olamayan üç uygulama dilini bir araya getiriyoruz.

1- Tasarımını yapması için bir bilgisayar destakli Çizim programı (CAD) proğramı,

2- CNC tezgahında üretilebilmek için takım yollarını gösteren bir CAM proğramı

3-  Bilgisayar Destekli Üretim tezgahları(CNC)  operatörlüğünü bilmesi gerekmektedir.

Makine sektöründe Nitelikli bir elemanın, bir makine parçasını üretebilmek için yukarıdaki üç uygulama dilini çok iyi bilmek zorundadır;

Oysa Mesleki Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerimizin, en iyileri bile, bu uygulamaların sadece birisini bilmektedirler.

Mevcut Müfredat durumuna göre; mezun olan öğreniciler sanayinin ihtiyacına cevap veremeyen, ama sektörün kendi istihdam ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen çalıştırıldıkları, aynı zamanda Sanayinin ucuz işgücü elemanları olmaktadırlar. Bundan dolayı bu mezunlar mesleki yetersizlikten ve özgüven yoksunluğundan kaynaklı kendi alanlarında istihdam edilmemektedirler. İşverenler yetersizliği olan çalışanlarla alakalı kimi tereddütler yaşamaktadırlar. Bu durum, mezunların sosyal hayatlarında tramva yaşamalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu mezunların çoğu Kendi Mesleki uygulamalarının dışındaki mesleklere kayabilmektedirler.

Mesleki eğitim kurumlarından mezun öğrencilerin ‘niteliksiz ara eleman’ algısını kırmak, onun yerine bu kurumlardan mezun olan öğrenciler için ‘Nitelikli ara eleman’ algısı oluşturmak ve bu öğrencilerin niteliğini artırmayı amaç edinmekteyiz.

Bunun için 160 saatlik bir programla 3 Modülden oluşacak ürünler elde etmek, ‘CNC CAD-CAM’ projesi temel gerekçemizdir. Biz bu projeyle yeterli yetkinliklere sahip olmayan öğrencilerin, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli ara eleman için yetkinliklerini geliştiriyoruz.

Bu proje üç yıllık bir projedir. Bunun için;

1- Ortak ülkelerdeki en iyi uygulamaları tespit etmek için Avrupa da ki CNC CAD-CAM analizi için bir rapor hazırlamayı,

2- Modüler bir eğitim sistemi için öğrenme çıktılarının ve yeterliklerinin Eylem temelli bir tanımının geliştirilmesi için; 160 saatlik çevre eğitimi ile 3 modül oluşturmayı

Bunun için;

  •-60 ders saatinden oluşan 1 adet CNC modül ve videoları

  • 50 ders saatinden oluşan 1 adet CAD modül ve videoları

  • 50 ders saatinden oluşan 1 adet CAM modül ve videoları

3- Mesleki eğitimde ECVET modüler eğitim sistemlerini akışını değerlendiren metodoloji   

     geliştirmeyi

4- Yeni yetkinlikleri değerlendiren ECVET Platformu oluşturmayı Bu platform ile; Avrupadaki Tüm öğretmen, öğrenci, sanayici, çalışan ve sektöre ilgi duyan herkes platform sayesinde bu uygulama dilini öğrenebilecek ve CNC CAD-CAM Sertifikası alabilme şansı elde edebileceklerdir.

Translate »