blog img

29 Ağustos 2021

Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı sayın Khalif Omar beyefendi okulumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine projemizin detaylarını anlattık. Sonra hep birlikte Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Başkanımızı Ziyaret ettik.Kendileri bizleri Somaliye davet ettiler…

My Dear Brother Khalif Omar, Minister of Industry and Trade of Somalia, visited our school. We told them the details of our project. Then we all visited Bağcılar Güngören Industrial Site President.They invited us to Somalia…

Translate »