blog img

On March 19, 2019, the Surveys created in accordance with the template determined by our German partner EuroCons were translated into Turkish and all questions were updated. Surveys to be carried out by each institution will be as follows;
1- 30 Surveys for Mechanical Technology Teachers,

  1. 50 Questionnaires for Employees in the Sector,
  2. 20 Surveys for managers, managers and business owners in the sector will be conducted separately by all partners.

19 mart 2019 Tarihinde Alman ortağımız EuroCons tarafından belirlenen şablon gereği oluşturulan Anketlerin Türkçeye çevirimi ve bütün soruların güncellemesi Yapıldı. Her kurum tarafından ayrı ayrı Yapılacak olan Anketler, aşağıdaki gibi olacaktır.;
1- Makine Teknoloji Öğretmenlerine yönelik 30 Anket,

  1. Sektördeki çalışanlara Yönelik 50 Anket,
  2. Sektördeki yöneticiler, müdürler ve işletme sahiplerine yönelik 20 Adet Anket çalışması bütün ortaklar tarafından ayrı ayrı yapılacaktır.