blog img

On May 6, 1019, we evaluated the survey results with local partners. We had a survey study for 3 groups. These:

 1. For Vocational Education Teachers,
 2. For employees
 3. For CNC CAD-CAM employers and managers

Participating Institutions;

 1. Başakşehir MEM (Coordinating Institution)
  Mehmet ÇİÇEK- Coordinator
  Oktay KILIÇ
 2. Topkapı IOSB schools,
  Muhammed Polat
 3. Tekyaz Technological Software
  Gönül Acar,
  Soner Mecuk

With reference to the results of the survey, they will lie down until May 22 at the latest;

 1. Each institution in Turkey CNC CAD-CAM will write an article about education,
 2. It will bring the best 2 applications in the country to the field.


6 Mayıs 1019 tarihinde Yerlli ortaklarla yapılan anket sonuçlarını değerlendirmesini yaptık. 3 gruba yönelik anket çalışmamız oldu. Bunlar:

 1. Mesleki Eğitim Öğretmenlerine yönelik,
 2. Çalışanlara yönelik
 3. CNC CAD-CAM işveren ve yöneticilerine yönelik

Katılımcı Kurumlar;

 1. Başakşehir MEM (Koordinatör Kurum)
  Mehmet ÇİÇEK- Koordinatör
  Oktay KILIÇ
 2. Topkapı IOSB okulları,
  Muhammed Polat
 3. Tekyaz Teknolojik Yazılımlar
  Gönül Acar,
  Soner Mecuk

Yapılan anket sonuçlarını da referans alınarak en geç 22 Mayısa Kadar yaılacaklar;

 1. Her kurum Türkiyedeki CNC CAD-CAM eğitimleri ile ilgili birer makale yazacak,
 2. Ülkedeki en iyi 2 uygulamayı sahaya getirecek.